Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

"Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim"

Starosta Koniński i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie zapraszają na naradę podsumowującą pierwszy etap realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”. Spotkanie informacyjno - sprawozdawcze odbędzie się w najbliższy piątek (6 marca) o godz. 10.00 w sali 252 urzędu.  
 
„Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” - to największy z projektów adresowanych do kadry pedagogicznej placówek oświatowych z naszego terenu. Bierze w nim udział 600 nauczycieli z 40 szkół reprezentujących wszystkie szczeble edukacji, tj. przedszkola, podstawówki, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
 
Udział powiatu w przedsięwzięciu jest jednym z wielu działań samorządu zorientowanych na podniesienie poziomu efektywności zarządzania systemem oświaty. Zgodnie z celem projektu, od ubiegłego roku organizowane są działania ułatwiające wprowadzenie do systemu oświaty nowego modelu doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkoły - od diagnozy, przez planowanie i wdrażanie zmian, po ich ewaluację, a także prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Plan wspomagania opiera się na współpracy placówek uczestniczących w projekcie ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji pełniącym rolę moderatora i konsultanta.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od stycznia ubiegłego roku realizuje go Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting