Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Jubileusz 20-lecia DPS w Ślesinie

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie 3 września 2015 r. obchodził jubileusz 20-lecia działalności.
 
W tym roku mija 20 lat od powstania Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Obchody jubileuszu z pracownikami, mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi upłynęły w atmosferze wspomnień. W spotkaniu uczestniczyli: Aleksandra Kowalska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Stanisław Bielik starosta koniński, Władysław Kocaj wicestarosta koniński i Elżbieta Sroczyńska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Spotkanie było niewątpliwą okazją do wręczenia odznaczeń honorowych. W imieniu samorządu Województwa Wielkopolskiego odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Halinie Wójcik, dyrektorowi DPS w Ślesinie wręczyła Aleksandra Kowalska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Starosta koniński tytułem honorowym „Zasłużony dla powiatu konińskiego” wyróżnił zasłużonych pracowników placówki – Grażynę Lisiak i Jolantę Semla. Ponadto nagrody otrzymali wszyscy pracownicy Domu.
 
Dom zapewnia swoim 100 podopiecznym całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwia rozwój ich osobowości poprzez organizowanie życia codziennego. Uwzględnia także potrzebę aktywnego trybu życia, dostępu do kultury oraz podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich i kontaktów ze społecznością lokalną. Mieszkańcy DPS biorą udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą osiągając wysokie lokaty.
 
DPS w Ślesinie, jako samodzielna jednostka powstał 1 września 1995 roku, a od stycznia 1999 roku podlega Powiatowi Konińskiego. Dzięki staraniom kolejnych Zarządów Powiatu Konińskiego oraz pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trwającą 12 lat inwestycję zakończono w 2007 roku, by po kolejnych dwóch latach starań osiągnąć standardy określone prawem, w konsekwencji czego, Powiat Koniński otrzymał decyzję Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.
 
Obchody jubileuszu 20-lecia zaplanowano na dzień 9 września 2015 r. Już dzisiaj zapraszamy na festyn integracyjny dedykowany mieszkańcom DPS i zaprzyjaźnionych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jubileusz 20-lecia Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
Nagrody pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie wręczyłaHalinę Wójcik, dyrektor placówki
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting