Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Z V sesji Rady Powiatu Konińskiego

Starostwo Powiatowe w Koninie ma nowy regulamin. Decyzja o zmianach w strukturze organizacyjnej urzędu zapadła na wczorajszej sesji.
 
Radni powiatu konińskiego obradowali 22 stycznia w starostwie. Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia najwięcej uwagi poświęcili projektowi nowego regulaminu organizacyjnego urzędu. Dokument został już wcześniej przyjęty przez zarząd powiatu oraz pozytywnie zaopiniowany przez komisję statutowo – regulaminową rady.
 
Zmiany w strukturze organizacyjnej starostwa mają przyczynić się do usprawnienia jego pracy, skrócą drogę służbową pracowników do kierownictwa urzędu oraz pozwolą lepiej wykorzystać potencjał kadrowy – przekonywał na sesji starosta Stanisław Bielik. Zapewniał radnych, że zaproponowane w regulaminie zapisy nie generują nowych stanowisk kierowniczych i nie wpłyną na zwiększenie zatrudnienia w urzędzie. W konsekwencji nowy, bardziej przejrzysty podział zadań powinien doprowadzić do ograniczenia zatrudnienia, które jak podkreślił, nie będzie się wiązało ze zwolnieniami pracowników. Zmiany te nie spowodują również wzrostu wydatków na administrację.
 
Po dyskusji radnych oraz udzieleniu przez starostę konińskiego odpowiedzi na wszystkie pytania, nastąpiło głosowanie nad uchwałą. Za nową strukturą organizacyjną urzędu opowiedziało się 14 radnych, a 9 – wstrzymało się od głosu.
 
Od 1 lutego zadania w konińskim Starostwie realizować będzie 9 wydziałów, 7 biur i samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego. Reorganizacja objęła dotychczasowy wydział rady i zarządu powiatu, z którego wydzielone zostały dwa odrębne biura oraz liczący prawie 20 pracowników wydział organizacyjny, w miejsce którego powstały: wydział zarządzania kadr, wydział administracyjno – organizacyjny oraz biuro informatyki. Regulamin wprowadził też nowy podział zadań pomiędzy komórkami urzędu oraz zmianę zakresu nadzoru kierownictwa i symboli literowych wydziałów i biur.
 
Rada przyjęła także sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności komisji bezpieczeństwa i porządku oraz procedowała nad innymi projektami uchwał. Dokonała zmian w budżecie powiatu na 2015 r. oraz wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. Kolejne rozstrzygnięcia dotyczyły wyboru przedstawicieli organu stanowiącego powiatu do Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Seniorów. Z woli radnych, działalność tych organów wspierać będą: Andrzej Nowak i Piotr Maciejewski oraz Tadeusz Jaroszewski i Mieczysław Andrzejewski.
Starosta Koniński – Stanisław Bielik
Z V sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting