Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

XVI Gala Powiatu - nagrodzono najlepszych

Podziękowania, życzenia, statuetki i kwiaty… – tak nagradzając aktywność przedsiębiorców, społeczników, ludzi kultury oraz sportu – władze powiatu konińskiego podsumowały mijający rok w samorządzie.
 
Organizowana po raz 16. Gala Powiatu Konińskiego odbyła się 23 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki – Domu Kultury „Oskard”. Najważniejszym punktem programu była ceremonia wręczenia statuetek „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego”. Nie zabrakło też akcentów muzycznych. Uroczystość uświetniły występy Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego pod kierownictwem Ryszarda Jarosława Piotrowskiego oraz Marty Kałużnej, której na fortepianie akompaniował Waldemar Matuszak. Zwieńczeniem galowego wieczoru był recital Katarzyny Żak, aktorki znanej głównie z roli Solejukowej w serialu „Rancho”.
 
Przyznawane na Gali od szesnastu lat wyróżnienia są wyrazem uznania i podziękowania samorządu powiatu dla lokalnych liderów. Służą też promocji przedsiębiorczości i postaw społecznych, by stały się one inspiracją do aktywności dla innych mieszkańców powiatu.
 
„Uroczystość ta dedykowana jest nietuzinkowym ludziom, którzy dostrzegają potrzebę działania dla dobra powiatu, a ich pasja, zaangażowanie i praca stanowią doskonały przykład połączenia własnych zainteresowań i ambicji, z tym co jest ważne dla samorządu i naszych mieszkańców” – mówił starosta Stanisław Bielik – Dziś mamy przyjemność uhonorować symbolicznymi statuetkami dziewięcioro kolejnych wyróżnionych, których działalność i aktywność dowodzi prawdziwego wyczucia lokalnych zagadnień i problemów .
 
„Nagrodę za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego” w dziedzinie „gospodarka” w kategorii „osiągnięcia ekonomiczne” otrzymała grupa Kon-Plast - za „inwestowanie we własny rozwój, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania i marketingu, służących poprawie jakości świadczonych usług oraz rozszerzeniu asortymentu produkowanych materiałów, a także przyczynianie się do spadku bezrobocia w naszym regionie przez tworzenie nowych miejsc pracy”.
 
Drugim laureatem nagrody w tej dziedzinie, ale w kategorii: „za działalność na rzecz samorządów Powiatu Konińskiego” - została firma Eko-Inwest Artura Smelczyńskiego za „aktywne uczestnictwo w życiu gminy Rychwał, podejmowanie cennych inicjatyw społecznych i udział w akcjach charytatywnych oraz wspieranie przedsięwzięć  organizowanych przez samorząd lokalny”.
 
Statuetki „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego” w dziedzinie „kultura” trafiły do Orkiestry Dętej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie i chóru „Interwałki”, działającego przy Zespole Szkół w Żychlinie. Kleczewska orkiestra otrzymała wyróżnienie za „całokształt pracy twórczej, zaangażowanie w upowszechnianie kultury muzycznej wśród  społeczności powiatu konińskiego oraz wspieranie przedsięwzięć realizowanych przez samorządy”. Chór „Interwałki” nagrodzono „za rozbudzanie i rozwijanie pasji oraz talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie różnych form wyrazu artystycznego wśród mieszkańców Gminy Stare Miasto i Powiatu Konińskiego”.
Za osiągnięcia w dziedzinie  „sport” wyróżniono drużynę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie i Sławomira Woźniaka, nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. WOPR został doceniony „za aktywne promowanie ratownictwa wodnego oraz godne reprezentowanie powiatu w krajowych i wojewódzkich zawodach motorowodnych drużyn pożarniczych”, natomiast Sławomir Woźniak - „za pełną pasji działalność promującą sport wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i trenerskiej, a także udział w popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia lokalnej społeczności”.
 
Za „działalność społeczną” władze powiatu uhonorowały statuetką Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych: Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej oraz Agnieszkę Komicz-Muszyńską. Stowarzyszenie wyróżniono za „tworzenie i wspieranie powstających w powiecie konińskim podmiotów ekonomii społecznej, kreowanie nowych modeli współpracy spółdzielni socjalnych z otoczeniem, a także realizowanie projektów prospołecznych, których beneficjentami są osoby wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Natomiast Agnieszka Komicz-Muszyńska została wyróżniona „w uznaniu dla działalności prospołecznej i zaangażowania w upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także efektywną współpracę z samorządami różnych szczebli w zakresie realizacji projektów aktywizujących społeczność gminy i powiatu”.
 
Laureatem „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego” w dziedzinie „turystyka” został Leszek Staszak, Stowarzyszenie Platan z Brzeźna „za  aktywną działalność w sferze animacji sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także zaangażowanie w organizację wielu wydarzeń turystycznych, między innymi Konińskiej Masy Rowerowej, konkursów wiedzy o powiecie konińskim oraz miejscach o znaczeniu promocyjnym dla powiatu.
 
Dzisiejszy wieczór dobitnie pokazuje jak wielkim potencjałem tej ziemi są mieszkający tu ludzie…Samorząd to przecież społeczność, która poprzez wzajemną pomoc i współpracę realizuje wspólne cele – mówił starosta koniński – Połączmy więc wysiłki, by razem jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszej małej powiatowej ojczyzny .
 
Wszystkim gościom XVI Gali Powiatu Stanisław Bielik życzył, by 2015 rok okazał się czasem dobrego wykorzystania szans i możliwości, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.
Występ Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego pod kierownictwem Ryszarda Jarosława Piotrowski
Stanisław Bielik – Starosta Koniński
Od lewej Stanisław Bielik – Starosta Koniński oraz Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu
Laureatem
Statuetki w dziedzinie
Występ Marty Kałużnej, podopiecznej Zbigniewa Osajdy
Nagrodę w dziedzinie
Za
Laureatem
Zwieńczeniem galowego wieczoru był recital Katarzyny Żak
Goście 16. Gali Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting