Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Aglomeracja konińska dla współpracy samorządówKonferencja prasowa dotycząca zrównoważonego rozwoju, roli partnerstwa i realizowanych obecnie w ramach projektu działań odbyła się w środę (28 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Koninie. W spotkaniu z przedstawicielami mediów wzięli udział Stanisław Bielik – Starosta Koniński, Sławomir Lorek – zastępca Prezydenta Miasta Konina, Marek Wesołowski – Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów, Witold Nowak – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju oraz koordynator projektu – Katarzyna Rejniak.
 
Kończy się realizacja największego z projektów zainicjowanych przez Powiat Koniński. Ostatni etap przedsięwzięcia pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” sfinalizuje się w marcu br. Skłania więc to do pierwszych podsumowań, przypomnienia dotychczasowych osiągnięć, ale też przybliżenia działań, które są w trakcie realizacji.

W efekcie osiemnastomiesięcznej współpracy przeprowadzono diagnozę i badania społeczne, które stały się podstawą do opracowania dokumentów strategicznych dla aglomeracji. Pierwszym z nich była „Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”, która stała się dokumentem wyjściowym dla opracowania programów sektorowych tj.: „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych”, „Studium rozwoju transportu zrównoważonego”, „Analizy możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK,” „Strategii rozwoju turystyki wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” oraz „Planu zrównoważonego gospodarowania energią”.

Natomiast obecnie nadszedł czas na konsultacje społeczne dwóch dokumentów strategicznych tj. Strategii rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej i Planu zrównoważonego gospodarowania energią OFAK. Konsultacje odbędą się od 12 lutego do 5 marca br. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie www.powiat.konin.pl, w zakładce dialogu społecznego.

Kolejnym etapem projektu to przyjęcie na lutowej sesji Rady Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konin „Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK” oraz organizacja dla pracowników JST tworzących OFAK warsztatów z sporządzania wniosków partnerskich z nowej perspektywy finansowej 2014+. Projekt „Aglomeracja konińska – współpraca JSt kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” zakończy się w marcu konferencja podsumowującą.            
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting