Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz staże dla bezrobotnych zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków: na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Te pierwsze dofinansowywane będą w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)”, natomiast staże z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)”

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PUP w Koninie.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting