Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

"Ignacewo 1863"

Maciej Grzeszczak, autor publikacji "Ignacewo 1863"W połowie sierpnia 2015 r. nakładem warszawskiego Wydawnictwa Bellona SA ukazała się w serii Historyczne Bitwy książka pt. „Ignacewo 1863”, której autorem jest Maciej Grzeszczak – kleczewski historyk i regionalista. Praca poświęcona jest powstaniu styczniowemu na ziemi konińskiej, głównym jednak jej wątkiem są dwie bitwy pod Ignacewem, do których doszło w maju i czerwcu 1863 r.

W książce autor wykorzystał dotąd mało znane dokumenty rosyjskie przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Są to korespondencje dowódców oddziałów carskich dotyczące działań przeciwko powstańcom w okresie poprzedzającym bitwę ignacewską (8 V 1863) oraz raport gen. Mikołaja Krasnokutskiego z przebiegu tej bitwy. Przeanalizował również akta zgonów parafii rzymskokatolickich jako źródła do badań nad powstaniem styczniowym.
Jest to 244 pozycja w cieszącej się uznaniem tej popularno-naukowej serii.

Maciej Grzeszczak (ur. 1968) jest z wykształcenia historykiem. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą ziem polskich w XIX i XX w. oraz problematyką powstania styczniowego. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Gazecie Kleczewskiej”. Najważniejsze prace: Kleczew w czasie powstania styczniowego 1863–1864, Poznań 2010; Społeczność żydowska Kleczewa w latach 1815–1863 w świetle „Akt miasta Kleczewa”, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2010, nr 3 (235); Walki partii Kazimierza Mielęckiego w powiecie konińskim w marcu 1863 r., w: Z dziejów powstania styczniowego na ziemi konińskiej. Wybór zagadnień, red. A. Kijas, Konin 2013; Dzieje Żydów kleczewskich do 1939 roku, „Rocznik Koniński”, t. 18, 2013. Pracuje w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleczewie (Filia Biblioteczna i Izba Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym).

Zachęcamy do lektury!
Maciej Grzeszczak, autor publikacji "Ignacewo 1863"
Okładka książki pt.
Okładka książki pt.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting