Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Dziewiąty rok realizacji programu usuwania azbestu

logo WFOŚIGW w PoznaniuPrawie 300 mieszkańców skorzysta w tym roku z powiatowego programu usuwania azbestu.
 
Działania związane z unieszkodliwianiem odpadów azbestowych stanowią najbardziej znaczący dorobek samorządu w zakresie ochrony powietrza. Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego…” rozpoczęła się w roku 2007 i będzie kontynuowana do 2032 r. Powiat koniński był drugim samorządem w Wielkopolsce, który taki program opracował i wdrożył. I choć jest to przedsięwzięcie długofalowe, zaplanowane do realizacji na 25 lat, już teraz dostrzegalne są korzyści.
 
W ciągu ośmiu lat funkcjonowania programu powiat sfinalizował 2060 wniosków na łączną wartość usług 4 400 000 zł. Na usunięcie i unieszkodliwienie 5 090 ton odpadu azbestowego samorząd przeznaczył ponad 2 900 000 zł środków własnych oraz 1 490 000 zł dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Dzięki programowi zwiększyła się również świadomość mieszkańców powiatu w zakresie szkodliwości azbestu. O czym najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok ilość składanych przez nich wniosków. Jego realizacja ograniczyła też powstawanie „dzikich” wysypisk odpadów azbestowych, a także zanieczyszczanie powietrza włóknami azbestowymi, na skutek nieodpowiednio prowadzonych prac demontażowych (przez nieuprawnione osoby i firmy) oraz niewłaściwe magazynowanie i transport szkodliwych elementów. Podjęte na rzecz walki z azbestem działania samorządu stanowią też ważny instrument ochrony walorów krajobrazowych i rekreacyjnych powiatu, a pośrednio przyczyniają się także do wzrostu wartości należących do mieszkańców powiatu nieruchomości.
 
Na tegoroczną realizację programu powiat zabezpieczył w budżecie 400 000 zł, a dodatkowe 200 000 zł otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozwoli to zdemontować i unieszkodliwić odpady azbestowe z prawie 300 budynków mieszkalnych i gospodarczych w powiecie.
Dziewiąty rok realizacji programu usuwania azbestu
Dziewiąty rok realizacji programu usuwania azbestu
Dziewiąty rok realizacji programu usuwania azbestu
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting