Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Z XIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Sprawy drogowe i budżetowe zdominowały XIII sesję Rady Powiatu Konińskiego. Radni zebrali się w starostwie 29 października, aby zrealizować 17-punktowy porządek obrad. Podjęli 5 uchwał, a także przyjęli 4 informacje oraz sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
 
Starosta koniński omówił też kilka ostatnich wydarzeń z życia powiatu oraz poinformował o braku przełomu w negocjacjach prowadzonych z kopalnią w sprawie zadania inwestycyjnego na drodze Kaliska - Gogolina - Wielkopole. Stanisław Bielik wyjaśnił, że zarząd kopalni nie zgodził się na przekazanie 13,8 mln zł na budowę alternatywnej drogi na odcinku Kleczew - Wilczyn, która zgodnie z zawartą ugodą ma być realizowana w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Zamiast tego, kopalnia zaproponowała unieważnienie drugiego przetargu (pierwszy został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen proponowanych przez oferentów) i przeprowadzenie wyboru wykonawcy w trybie negocjacji. Rozwiązanie takie jest niezgodne z prawem i zostało przez powiat odrzucone. Kolejne rozmowy również nie przyniosły porozumienia, a kopalnia wystąpiła z nową propozycją, która nie gwarantuje zabezpieczenia interesów mieszkańców. Starosta podkreślił, że mając na względzie dobro lokalnej społeczności, powiat nie może wyrazić zgody na rozkopanie drogi Kleczew - Wilczyn przed oddaniem do użytku nowej drogi Kaliska - Gogolina -Wielkopole.
 
W części sprawozdawczej obrad radni przyjęli również 4 informacje, w tym przygotowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych - o zaawansowaniu prac na drogach powiatu konińskiego. Wynika z niej, że powiat podjął się w tym roku wykonania 28 zadań inwestycyjno-remontowych, które kosztowały prawie 19,5 mln zł. Realizacja pozostałych przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg pochłonęła ponad 2,4 mln zł, z czego ok. 204 tysiące stanowiły koszty prac związanych z drobnymi remontami, utrzymaniem obiektów inżynieryjnych, odwodnieniem dróg, wycinką krzewów i poprawą oznakowania.
 
Kolejne decyzje rady również dotyczyły dróg i polegały na powierzeniu prowadzenia zadań publicznych powiatu gminom Grodziec i Sompolno. W związku z ich realizacją radni przekazali samorządom lokalnym: 60 tys. zł - na remont 500 mb chodnika przy ulicy Parkowej w Grodźcu oraz 70 tys. zł - na przebudowę ul. 11 Listopada w obrębie skrzyżowania z ul. św. Barbary w Sompolnie.
 
Obrady przyniosły tez rozstrzygnięcia w sprawach finansowych. Organ stanowiący przyjął autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie wprowadził zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting