Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia.Zarząd Powiatu Konińskiego 31 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony 18 lutego 2015 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 
Lp. Zakres zadania /
Nazwa oferenta / tytuł zadania
Wnioskowana kwota Ilość punktów Proponowana kwota dotacji Uwagi
  Wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży
1. Fundacja Bądź Zaradny
Rozwój i promocja kultury
w Powiecie Konińskim poprzez warsztaty malowania
i występy artystyczne
z oddziaływaniami profilaktycznymi
 
7.000,
 
24 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)
2. Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja„Teatr maski” Dąbroszyn 2015 (maska antyczna, maska współczesna)  
5.900
 
38 pkt
 
5.200
 
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie „Powiat koniński - kuźnią talentów dziecięcych”  
10.650
 
26 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)
4. Stowarzyszenie „Dzikie Bobry”
w Sławsku „Roztańczony przedszkolak w powiecie konińskim”
 
8.380
 
35 pkt
 
6.080
 
  Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym
 
5.
 
TPD Oddział Gminny w Rzgowie
„Przez zabawę do nauki”
 
4.550
 
24 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)
 
6.
Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina
Plener malarski „Na żychlińską nutę”
 
4.545
 
32 pkt
 
4.065
 
 
7.
OSP Rychwał
„Bronią języka – słowo i pieśń w 70. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem”
 
6.450
 
33 pkt
 
4.600
 
 
8.
Stowarzyszenie Pamiętnik, Żychlin
Integracja międzypokoleniowa – Żychlin 2015
 
13.500
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej
(nie załączono KRS, w ofercie nie wymieniono załączników)
 
9.
Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne
Wilczyńskie Koncerty Promenadowe „Największe przeboje muzyki operetkowej”
 
3.880
 
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej
(brak statutu, pkt IV.3  oferty niewypełniony)
  Wspieranie przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu
 
10.
OSP Rychwał
XII Rychwalskie Impresje Muzyczne – Powiatowy Piknik Orkiestr
 
7.580
 
47 pkt
 
7.580
 
 
11.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy
Wielkopolskie rękodzieło artystyczne
 
4.440
 
28 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)
 
12.
Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne
Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
oraz warsztaty wokalne
 
1.950
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej
(brak statutu pkt IV.3  oferty niewypełniony, nie wybrano formy realizacji zadania)
  Ochrona dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej
 
13.
Fundacja ERKA
„Szlakiem sztuki romańskiej i gotyckiej”
 
19.570
 
21 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)
 
14.
Klub Biegacza Wartko
„Znam zabytki sakralne powiatu konińskiego” warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu konińskiego dla dzieci z gmin: Golina Kramsk, Skulsk, Ślesin, Wilczyn”
 
6.285
 
41 pkt
 
6.285
 
 
15.
Parafia Ewangelicko – Reformowana
w Żychlinie
„Żychlin – miejsce niezwykłe” - folder
 
10.000
 
20 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)
 
16.
PTTK O/Konin
Promocja dziedzictwa regionalnego powiatu konińskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (geocaching)
 
4.860,
 
28 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)
 
17.
Stowarzyszenie „Razem dla Szkół”
z Biskupic
Dziedzictwo kulturowe gmin powiatu konińskiego położonych na terenie dawnej Puszczy Pyzdrskiej – warsztaty etnograficzno - fotograficzne
 
2.320
 
-
 
-
 
Ocenę zakończono
na kryteriach organizacyjnych, ponieważ oferta nie uzyskała minimalnej liczny punktów
 tj. 10 %.
 
18.
Stowarzyszenie „Skulsk – Nasze Wspólne Dobro”
Promocja jedynego w Polsce Mauzoleum  Harcerstwa
 
17.600
 
26 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów t.j. 30
(60% z 50 pkt)
 
19.
Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja”
„Od rękodzieła do dialogu pokoleń” – warsztaty międzypokoleniowe
 
7.510
 
29 pkt
 
-
Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów t.j. 30
(60% z 50 pkt)
           
 
20.
Stowarzyszenie Edukacyjne Przyszłość
Organizowanie warsztatów nauki rzeźby dla uczniów oraz młodzieży
i przygotowanie do konkursu gminnego na najpiękniej wykonaną rzeźbę
 
3.380
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona
w niezdefiniowanym zakresie zadania, nieprawidłowo złożone oświadczenia - brak zaznaczenia przy oświadczeniu o zaleganiu bądź nie z tytułu podatków lub ubez.społ.)
 
21.
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet
„Kropka w kropkę – jaka matka taka córka, jaki ojciec taki syn”
 
17.840
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona
w niezdefiniowanym zakresie zadania, wskazano niewłaściwy organ przyznający dotację)
 
22.
Stowarzyszenie Przyjazne Zywertowo
Nie tylko starożytni kochali teatr – współczesne Dionizje
 
8.070
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona
w niezdefiniowanym zakresie zadania, punkty dot inwestycji powinny być  zaznaczone „nie dotyczy”)
 
23.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Archiwizacja i popularyzacji dziedzictwa kultury ludowej, na przykładzie kapliczek przydrożnych w powiecie konińskim
 
9.500
 
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona
w niezdefiniowanym zakresie zadania)
 
 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na łączną kwotę 33.810 zł zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.Zarząd Powiatu Konińskiego 31 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony 18 lutego 2015 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 
Lp.  
Nazwa oferenta/tytuł zadania
Wnioskowana kwota Ilość punktów Proponowana kwota dotacji
 
1.
 
Uczniowski Klub Sportowy Strzelec
Sportowa Przygoda ze „Strzelcem”
 
14.300
Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (niewłaściwie określony organ, kserokopia statutu nie podpisana i nie potwierdzona za zgodność
z oryginałem, niejednoznacznie zdefiniowany zakres zadania)
 
2.
Uczniowski Klub Sportowy Płomyk w Mąkolnie 
Zajęcia sportowe z zakresu badmintona wśród chłopców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mąkolnie
 
2.400
 
46 pkt
 
2.300
 
3.
Ludowy Zespół Sportowy Polonia Golina
Szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy Golina
 
2.000
 
46 pkt
 
2.000
 
4.
Klub Sportowy Team Stare Miasto
Szkolenie z zakresu szermierki dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
 
3.000
 
45 pkt
 
2.200
 
5.
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie
Organizacja zajęć sportowych z unihokeja dla dzieci z klas
II i IV Szkoły Podstawowej – pasjonaci unihokeja 
 
2.000
 
43 pkt
 
2.000
 
6.
Stowarzyszenie Warta-Rumin
Organizacja zajęć i treningów w zakresie piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Stare Miasto
 
3.000
 
43 pkt
 
2.000
 
7.
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej
w Koziegłowach
Unihokej ważna sprawa – sport i bezpieczna zabawa
 
3.000
 
43 pkt
 
2.000
8. Uczniowski Klub Sportowy Orlęta przy SP w Ślesinie 
Upowszechnianie gry w piłkę nożną i piłkę ręczną wśród dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ślesinie
 
2.500
 
43 pkt
 
2.000
9. Uczniowski Klub Sportowy Trójka
Szkolenie dzieci i młodzieży w nauce jazdy konnej
 
1.500
 
41 pkt
 
1.500
10. Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Osiecza 
Trenuj z Orłem – zostań mistrzem – zajęcia z gier zespołowych dla dzieci i młodzieży
 
3.600
 
41 pkt
 
2.000
11. Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów”
Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
 
2.000
 
40 pkt
 
2.000
 12. Gminny Klub Sportowy Rzgów 
Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy Rzgów
 
3.600
 
40 pkt
 
2.000
 13. Gminny Klub Sportowy w Lisewie,
Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej
 
3.000
 
39 pkt
 
2.000
 14. Klub Sportowy Oranje Sport Konin
Szkolenie z zakresu piłki nożnej i futsalu dla dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo
 
4.500
 
39 pkt
 
2.000
 15. Uczniowski Klub Sportowy Lipice,
Szkolenie w zakresie piłki nożnej i unihokeja
oraz organizacja i udział w rozgrywkach piłkarskich
dla dzieci dla dzieci i młodzieży z Gminy Grodziec
 
2.000
 
38 pkt
 
2.000
 16. Uczniowski Klub Sportowy Maraton przy SP w Sompolnie
 Prowadzenie zajęć z zakresu piłki siatkowej dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Sompolna
 
2.752
 
35 pkt
 
2.000
 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 30.000 zł. zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.Zarząd Powiatu Konińskiego 31 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszony 18 lutego 2015 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 
Lp. Ochrona i promocja zdrowia
Nazwa oferenta/tytuł zadania
Wnioskowana kwota Ilość punktów Proponowana kwota dotacji Uwagi
  1.  
 
Stowarzyszenie edukacyjne „Przyszłość”
z Bilczewa,
„Festyn rodzinny”
 
3.047
 
13 pkt
- Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów
tj. 30 (60% z 50 pkt)
  1.  
Koniński Klub „Amazonki” ,
„Coś dla ciała, coś dla ducha” – promowanie postaw prozdrowotnych wśród Amazonek
i mieszkanek Powiatu Konińskiego
 
9.700
 
47 pkt
 
7.200
 
  1.  
Stowarzyszenie „Dzikie Bobry”
„Powitanie wakacji” zdrowy spacer
z nordic walking w powiecie konińskim
 
2.920
 
46 pkt
 
2.320
 
  1.  
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”,
Rola właściwego żywienia oraz aktywności fizycznej dla pacjenta onkologicznego. Znaczenie właściwego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce przeciwnowotworowej,
 
1.765
 
41 pkt
 
1.690
 
 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę 11.210 zł. zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting