Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz oświaty i wychowania.
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Zarząd Powiatu Konińskiego 25 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne sa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.

 


 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania.
 
Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Zarząd Powiatu Konińskiego 25 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z oświaty i wychowania.
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne sa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting