Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Konińskiego 20 listopada 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej ogłoszony 23 października 2015 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 
Lp. Nazwa oferenta
/ tytuł zadania
Wnioskowana kwota Ilość punktów Proponowana kwota dotacji Uwagi
1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
 
Prowadzenie na terenie powiatu konińskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 
179.838 zł
 
 
35
 
-
 
2. Fundacja HONESTE VIVERE
Warszawa
 
Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2016 r. (1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku) na terenie Powiatu Konińskiego
(UMiG Kleczew, UG Kramsk, UMiG Sompolno)
 
179.838 zł
 
 
31
 
-
 
 
3.
Fundacja im. Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Konin
 
Poradnictwo Prawne dla mieszkańców powiatu konińskiego
 
179.838 zł
 
 
38
 
-
 
 
 
4.
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin
 
„Bliżej obywatela”
 
179.838 zł
 
 
49
 
179.838 zł
 
Oferta poprawna formalnie
i wysoko oceniona merytorycznie. Oferent posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji zadania polegającego na udzielaniu poradnictwa prawnego  w regionie.
 
 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej dotacji celowej w kwocie 179.838 zł Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich na powierzenie w 2016 roku realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting