Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Z X sesji Rady Powiatu Konińskiego

Osiemnaście głosów „za” i cztery „wstrzymujące” – takim wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Na ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji, która odbyła się 30 czerwca, radni procedowali nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok przedstawił starosta koniński, Stanisław Bielik.
 
Z przedstawionych danych wynika, że ubiegłoroczny plan finansowy powiatu wykonany został zgodnie z założeniami. Dochody zrealizowano na poziomie 100,12%, tj. na kwotę 76.633.636,96 zł, a największe wpływy do budżetu pochodziły z subwencji, podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz opłat komunikacyjnych.
 
Natomiast plan wydatków okazał się niższy w stosunku do pierwszej wersji budżetu o 4.380.116,00 zł. Został on zrealizowany w 94,88% – na kwotę 81.124.195,72 zł. Stanisław Bielik poinformował, że wydatki majątkowe wyniosły 13.818.250,53 zł, co stanowiło ponad 17% ogółu wydatków budżetowych, a realizacja zadań inwestycyjnych na drogach pochłonęła 11.355.074,00 zł. Ubiegłoroczny budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 3.065.000,00 zł.
 
Starosta przypominał, że powiat zaciągnął w ubiegłym roku kredyt w wysokości 8.300.000,00 zł. Podkreślił też, że wartość mienia powiatu wzrosła o 17.360.261,00 zł.
 
Po wysłuchaniu sprawozdania, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. „Za” głosowało osiemnastu radnych, nikt nie był przeciwko, a cztery osoby wstrzymały się od głosu.
 
Podstawę do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu, stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wszystkich komisji stałych rady.
 
W dalszej części obrad radni podjęli osiem innych uchwał i przyjęli cztery informacje.
X sesja Rady Powiatu Konińskiego
Głosowanie radnych w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting