Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Powiat wspiera spółki wodne

Pięćdziesiąt tysięcy złotych dotacji przekazał w tym roku spółkom wodnym Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
Ze wsparcia skorzystały gminne spółki wodne z Goliny, Grodźca, Wilczyna, Rychwała oraz Kleczewa. Dotacje celowe, po dziesięć tysięcy złotych każda, przeznaczone zostaną przede wszystkim na zadania związane z odmulaniem rowów, wycinką krzewów i czyszczeniem przepustów.
 
Pieniądze te służą dofinansowaniu bieżącej działalności spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, m.in. rowów odprowadzających – mówi starosta koniński Stanisław Bielik – Aby przeciwdziałać zamulaniu i zarastaniu rowów i kanałów, a także butwieniu i korozji urządzeń melioracyjnych niezbędne jest prowadzenie regularnych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki przekazanym przez powiat środkom, w wielu miejscach poprawiona zostanie drożność tych urządzeń, a tym samym, w razie ulewnych deszczy, zmaleje prawdopodobieństwo wystąpienia podtopień pól – informuje starosta.
 
Samorząd od początku wspierał finansowo gminne spółki wodne korzystając z powiatowego funduszu ochrony środowiska. Decyzja o sformalizowaniu tej pomocy zapadła w 2012 r. Rada powiatu przyjęła wówczas stosowne uchwały określające tryb udzielania i sposób rozliczania przyznanych środków. W okresie czterech lat, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych powiat przekazał sześciu spółkom dotacje celowe w wysokości dwustu pięćdziesięciu dwóch tysięcy. Zostały one wykorzystane głównie na remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych pochodzących z lat 60-tych ubiegłego wieku. W efekcie, do bieżącego roku, odmulono i oczyszczono mechanicznie ponad dwadzieścia osiem kilometrów rowów melioracyjnych, wykoszono ok. dziewięciu kilometrów porostów twardych i miękkich na rowach, oczyszczono wyloty drenarskie, a także zamontowano lub wymieniono drenaże i przepusty.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting