Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego "Plenerowy teatr młodego aktora – warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne"

Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie VIDA ARTIS na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania, polegającego na rozwijaniu zainteresowań i kompetencji naukowych, pod tytułem: „Plenerowy teatr młodego aktora – warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne”.
 
  • Treść oferty dostępna jest na:
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  • stronie powiatu konińskiego
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2015 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. 63 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting