Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Konińskiego. Dzisiejsze obrady zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym. Zostały też podjęte dwie uchwały.
 
Porządek obrad liczył siedemnaście punktów. W części sprawozdawczej posiedzenia radni zapoznali się z informacjami o efektywności powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w 2014 r. oraz ubiegłorocznej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie. Przyjęli również pięć rocznych sprawozdań: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Inspekcji Weterynaryjnej, konińskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, a także Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego.
 
Rada wysłuchała także wystąpienia starosty konińskiego. Po zrelacjonowaniu działalności zarządu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, Stanisław Bielik omówił kilka ostatnich wydarzeń z życia powiatu. Poinformował m.in., że nasz samorząd, jako jedyny powiat, otrzymał dotację z ministerstwa gospodarki w tegorocznym „Konkursie ofert - Azbest 2015!”. Wsparcie finansowe w wysokości 123 tysięcy złotych udzielone zostało na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie 13 gmin (wniosek powiatu nie obejmował gminy Kramsk, która już wcześniej otrzymała na ten cel dofinansowanie z ministerstwa). Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, powiat wyłonił też firmę do realizacji zadań w ramach przedmiotowego konkursu. Została nią firma AM Trans Progres Sp. z o.o. w Poznaniu.

Starosta zaprosił też radnych na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, które odbędą się 13 maja o godzinie 19.00 na placu przed kościołem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku, a także na wernisaż wystawy autorskiej uczestników plenerów malarskich w Ślesinie, którą będzie można obejrzeć 21 maja w „Strefie K” Konińskiego Domu Kultury.
 
Na dzisiejszym posiedzeniu radni procedowali również nad uchwałami. Organ stanowiący powiatu przychylił się do udzielenia gminie Rychwał pomocy finansowej w wysokości 2 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia służącego kształtowaniu świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży. Zadecydował też o przystąpieniu Powiatu Konińskiego do projektu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)”. Dzięki niemu, indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową objętych zostanie 812 bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat. Koszt przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2015 - 2016 wyniesie ponad 8 mln 300 tysięcy złotych.
Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting