Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego

XIV sesja Rady Powiatu Konińskiego obfitowała w trudne tematy.  Obradom towarzyszyły gorące dyskusje i emocjonalne wystąpienia. Najwięcej emocji wywołała informacja o stanie negocjacji z KWB Konin w sprawie budowy drogi Kaliska – Gogolina – Wielkopole.
 
Podczas sesji, która odbyła się 30 listopada, sala narad konińskiego starostwa zgromadziła wyjątkowo liczne grono gości. Na posiedzenie przybył poseł Ryszard Bartosik , wójt Wilczyna Grzegorz Skowroński, zastępca burmistrza Kleczewa Stanisław Maciejewski oraz grupa związkowców ZE PAK. Zaproszenie do udziału w obradach przyjęli także przedstawiciele Zarządu KWB „Konin”.
 
Porządek wczorajszego posiedzenia nie zapowiadał burzliwego przebiegu. Zaraz jednak po rozpoczęciu obrad, radni przegłosowali jego rozszerzenie o tematy zgłoszone przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Starostę Konińskiego.
 
Jolanta Nawrocka, przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie przedstawiła stanowisko Walnego Zgromadzenia delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań, które złagodziłyby skutki braku opłacalności produkcji wieprzowiny w Polsce. Poinformowała, że zła sytuacja na rynkach trzody chlewnej spowodowana jest wzrostem podaży mięsa wieprzowego na unijnym rynku oraz ograniczeniem eksportu polskiej wieprzowiny w związku z rosyjskim embargiem. Do spadku konsumpcji mięsa wieprzowego przyczyniają się również kampanie medialne zachęcające do ograniczenia spożycia czerwonego mięsa na rzecz drobiu. Te wszystkie czynniki wpływają na kształtowanie się niskiego poziomu cen skupu żywca i spadku opłacalności chowu świń.  Dodała, że w tym roku polscy rolnicy tracili na sprzedaży jednego tucznika nawet ponad 200 zł. Przewodnicząca zaapelowała do radnych powiatu o wypracowanie stanowiska domagającego się ochrony rodzimego rynku wieprzowiny przed dalszą zapaścią. Radni postanowili zająć się tym tematem na najbliższym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
Jeszcze więcej emocji wywołała informacja o stanie negocjacji z PAK KWB Konin dotyczących drogi Kaliska – Gogolina – Wielkopole, która ma zostać zbudowana w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Starosta Stanisław Bielik przedstawił radnym szczegóły rozmów prowadzonych od kilku miesięcy w tej sprawie. Przybliżył przebieg wszystkich dotychczasowych spotkań oraz ustaleń, które podczas nich zapadły. Jak zapewnił starosta, dla osiągnięcia kompromisu powiat przystał na ustępstwa i zaproponował zrealizowanie tej inwestycji w dwóch etapach. W ciągu pierwszego półrocza przyszłego roku kopalnia miałaby wybudować 1,26 km na odcinku Kaliska-Gogolina, a do końca 2016 r. – pozostałe 3,14 km drogi łączącej miejscowości Gogolina i Wielkopole. Aby umożliwić mieszkańcom przejazd na tej trasie zostałaby poszerzona droga z Gogoliny do ronda w Sławoszewku. Powiat wyraził również zgodę na odłożenie budowy ścieżki rowerowej do 2017 roku. Niestety brak dobrej woli ze strony kopalni nadal uniemożliwia osiągnięcie porozumienia. Zarząd KWB uchyla się od wykonania ugody podpisanej w maju ubiegłego roku (która nakazuje kopalni do czasu zajęcia pasa drogi powiatowej wybudowanie alternatywnej drogi łączącej miejscowości Kaliska i Wielkopole), a także nie godzi się na rozłożenie budowy drogi w czasie. Nie widzi też potrzeby udzielenia powiatowi gwarancji bankowych na realizację przedsięwzięcia. Brak przełomu w negocjacjach nie przeszkodzi natomiast kopalni w realizacji planów wydobywczych na tym terenie. Powołując się na przepisy prawa geologicznego i górniczego, Anna Horsecka – zastępca prezesa zarządu KWB Konin powiedziała, że w grudniu br. kopalnia zamierza rozkopać drogę Roztoka – Kaliska niezależnie od zgody powiatu. Dodała też, że zakład walczy o przetrwanie i nie może pozwolić sobie na rozrzutność, stąd zaoferowane wcześniej 11 mln zł jest kwotą ostateczną. Wystąpienie przedstawicielki kopalni wywołało wzburzenie wśród radnych, którzy zarzucili jej przedkładanie interesów kopalni nad potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Starosta, podkreślił, że mając na względzie dobro lokalnej społeczności, powiat nie może wyrazić zgody na rozkopanie drogi powiatowej zanim kopalnia nie zapewni mieszkańcom alternatywnego połączenia na trasie Wilczyn – Kleczew. W przeciwnym razie, samorząd będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej.
 
Nieprzypadkowa okazała się też obecność na sesji przedstawicieli związków zawodowych ZE PAK, którzy poinformowali radnych o planie naprawczym zaproponowanym przez zarząd spółki w związku z jej trudną sytuacją finansową. Zakłada on m.in zawieszenie układu zbiorowego na dwa lata, ograniczenie zarobków o 20 procent i zwolnienia.  Związkowcy nie godzą się z takim rozwiązaniem, a winą za złą sytuację ekonomiczną ZE PAK obarczają właściciela zakładów, który nie wywiązuje się z zapisów umowy prywatyzacyjnej.
 
W dalszej części obrad, radni zapoznali się m.in. z informacją o przygotowaniu służb powiatu do zimowego utrzymania dróg. Zadecydowali o przyjęciu przyszłorocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz o zmianach w planie tegorocznych wydatków PFRON. Organ stanowiący uchwalił też, pierwszy w historii powiatu konińskiego, „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” oraz powierzył Miastu Konin prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, przekazując na ten cel 100 tys. złotych.
 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasadności budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim, radni postanowili zgłębić wiedzę w tym temacie i powrócić do niego na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w grudniu.
Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting