Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2016 roku środowiskowych domów samopomocy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2016 roku środowiskowych domów samopomocy.  

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Zarząd Powiatu Konińskiego 30 listopada 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w roku 2016.

Oferty na konkurs można składać w terminie do 23 grudnia 2015 r. do godz. 15.00, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting