Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Realizując program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, uchwalony przez Radę Powiatu Konińskiego 30 listopada 2015 roku, Starosta Koniński ogłasza nabór do komisji konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty składane przez uprawnione podmioty w ramach otwartych konkursów ofert.
 
Kandydatów do składu komisji konkursowej należy zgłaszać do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz. 15.30 wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin z dopiskiem: „zgłoszenie do komisji konkursowej”. Dopuszcza się również przesłanie wypełnionego formularza faksem na nr tel. 63 240 32 23 oraz skanu formularza na adres mailowy: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting