Skocz do zawartości

Aktualności 2014

Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK

Zarząd Powiatu Konińskiego, uchwałą Nr 4/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., wszczyna procedurę konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska”. Konsultacje rozpoczną się 29 grudnia 2014 r. i potrwają do 16 stycznia 2015 r.

Konsultacje społeczne „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska”, to ostatni etap przed przyjęciem dokumentu przez Radę Powiatu Konińskiego.
 
Zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 379) na podstawie art. 3d. pkt. 1. w sprawach ważnych dla powiatu przeprowadzane są na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.
 
Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu konińskiego uczestnictwa w ważnych dla powiatu sprawach, w szczególności zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących powiatu, w tym strategii i planów wieloletnich. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu.

Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się w zakładce Dialog Społeczny.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting