Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Rozpoczyna się zasilanie konińskich jezior

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej pozytywnie odniósł się do apelu starosty konińskiego Małgorzaty Waszak dotyczącego alarmująco niskiego poziomu konińskich jezior leżących na Wielkiej Pętli Wielkopolski. W czwartek 25 września rozpoczęło się zasilanie tych jezior wodą z rzeki Warty.

Problem zbyt niskiego poziomu wód w ciągu jezior Kanału Ślesińskiego powraca co kilka lat. Tak stało się również we wrześniu tego roku. Po odebraniu pierwszych sygnałów o niepokojącej sytuacji na Kanale, Starosta Koniński wystąpiła z pismem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o wznowienie działań mających na celu przywrócenie optymalnego poziomu wody na stanowisku szczytowym Kanału Ślesińskiego. W odpowiedzi na apel samorządu powiatu RZGW podjęło decyzję, że zasilanie jezior z rzeki Warty rozpocznie się dziś, czyli 25 września.
 
Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu został też przesłany opracowany wspólnie przez Powiat Koniński, Miasto Konin i Gminę Ślesin projekt porozumienia, w którym samorządy zadeklarowały udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań służących ochronie jezior Kanału Ślesińskiego.

Troska o utrzymanie proekologicznego charakteru Ziemi Konińskiej i zachowanie jej cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych zajmuje priorytetowe miejsce w strategii rozwoju powiatu. Rozwijający się turystycznie powiat koniński stawia na ekologię, zdrowe powietrze i czyste jeziora. Aby zachować walory krajobrazowo- przyrodnicze Ziemi Konińskiej samorząd powiatowy konsekwentnie realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska.

 
Jednym z priorytetowych działań konińskiego Starostwa są przedsięwzięcia służące utrzymaniu właściwego poziomu i jakości wód konińskich jezior.  W latach 2003 – 2009 samorząd borykał się z problemem zbyt niskiego (szczególnie latem) poziomu wód w ciągu Jezior Kanału Ślesińskiego.
 
Zaniepokojone degradacją jezior samorządy: Powiat Koniński, Miasto Konin i Gmina Ślesin podjęły działania na rzecz  utrzymania właściwego poziomu i jakości wód jezior kanału Warta – Gopło. W tym celu w 2003 r. po raz pierwszy podpisały porozumienie, którego beneficjentami stali się również: Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( RZGW). W dokumencie  tym strony zobowiązały się do utrzymania optymalnego poziomu wody, czyli wyższego niż minimalny poziom piętrzenia – 83, 17 m n.p.m. W przypadku jego obniżenia, deficyty wody uzupełniane były poprzez uruchomienie pompowni Morzysław i Pątnów przerzucających wodę z rzeki Warty. Koszty tej operacji pokrywały w częściach równych (tj. po 10 tys. zł) strony porozumienia.
 
W okresie występowania problemu, tj. w latach 2004 – 2009 działania na rzecz utrzymania właściwego poziomu i jakości wód jezior kanału Warta – Gopło prowadzone były  zgodnie z zapisami corocznie odnawianych porozumień. W ciągu sześciu lat powiat koniński przekazał na ten cel 60 tys. 624 zł. W takiej samej wysokości partycypowały w realizacji zadania pozostałe samorządy.
 
Dzięki tym wspólnym działaniom, również w latach 2010 – 2013 poziom wody na Kanale Ślesińskim utrzymywany był na optymalnym poziomie gwarantującym zachowanie walorów środowiska naturalnego oraz stwarzającym warunki do rozwoju turystyki i rekreacji wodnej. Z uwagi na osiągnięcie wymaganego stanu i jakości wód, bezcelowe stało się zawieranie kolejnych porozumień w sprawie gospodarki wodnej na jeziorach konińskich.
 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting