Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Międzynarodowa nauka zawodu

28. uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa oraz obsługi turystycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie będzie doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas stażu w Niemczech, który szkoła realizuje zgodnie z założeniami projektu „Praktyka i kultura dla uczniów – międzynarodowa nauka zawodu”.
 
Pierwsza czternastoosobowa grupa młodzieży ZSE-U w Żychlinie wyjedzie na czterotygodniowy staż już w październiku, natomiast druga miesiąc później.

Głównymi założeniami projektu jest wszechstronny rozwój ucznia szkoły zawodowej, zdobycie wiedzy, umiejętności w nowym środowisku zawodowym oraz zachęcenie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Uczestnicy stażu zdobędą doświadczenie praktyczne i nowe umiejętności poświadczone certyfikatem, zgłębią naukę języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego, staną się bardziej otwarci i mobilni, zwiększą swoje szanse na rynku pracy oraz rozwiną umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.
 
Uczniowie oprócz doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, poznają życie i twórczość dwóch wybitnych kompozytorów F. Chopina i J.S. Bacha oraz wzbogacą wiedzę nt. historii i geografii partnerskiego kraju. Okazją ku temu będzie wycieczka do muzeum w Warszawie i Eisenach w Niemczech oraz Erfurtu i Coburga.
 
Projekt w całości finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Kapitał Ludzki. Koordynatorem z ramienia szkoły Jest Elżbieta Sell.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting