Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Zmiana przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych

W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczących wydawania kart parkingowych, 30 listopada 2014 r. stracą ważność karty parkingowe wydane na czas określony oraz na stałe przed 1 lipca 2014 r.

Mieszkańcy powiatu uprawnieni do otrzymania takiego dokumentu z dniem 1 lipca będą musieli wnioskować do Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a nie jak dotychczas do Starosty Konińskiego.

Karta parkingowa będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat. Będą mogły ją otrzymać osoby:

  • ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z ograniczonymi możliwościami poruszania się;
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
  • oraz placówkom, które posiadają samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się na okres 3 lat.
Dokumenty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Przepis dotyczący wprowadzenia centralnej ewidencji wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r.

Nowelizacja uzupełnia regulację ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń o przepisy dotyczące nowego typu wykroczenia, polegającego na posługiwaniu się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju wykroczenie zagrożone jest karą grzywny do 2000 zł. Przepis ten wszedł w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.

W nowelizacji powyższej ustawy z dniem 1 września 2014 r. został wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:
  • 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6 – 15;
  • 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16 – 40;
  • 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100;
  • 4 % ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting