Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Z XXXVII obrad Rady Powiatu Konińskiego

Rada Powiatu Konińskiego obradowała 30 stycznia 2014 r. po raz trzydziesty siódmy w tej kadencji.
 
Spośród zagadnień merytorycznych Rada przyjęła informację o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym. W minionym roku dotacje otrzymały gminne spółki wodne w Golinie, Kleczewie, Grodźcu, Wilczynie, Rychwale oraz Kazubku. Dotacje przeznaczone zostały miedzy innymi na: odmulanie dna cieków, konserwację rowów melioracyjnych, wykaszanie skarp, wycinanie krzewów czy naprawy awarii.
 
Zgodnie z porządkiem obrad Rada przyjęła sprawozdania:
- z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku,
- z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego w 2013 roku,
- z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2013 rok.
 
Rada Powiatu ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 
Ponadto dokonała zmiany dwóch wcześniej podjętych uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu konińskiego na lata 2008-2013 i sprowadzała się do wydłużenia o jeden rok realizacji celów wynikających z pierwotnego dokumentu. Natomiast druga odnosiła się do realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” i dotyczyła obniżenia o 35.202 zł całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
 
W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o pomocy społecznej Rada uchyliła uchwałę z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 
Radni powiatu zaniepokojeni planowaną likwidacją Biura Obsługi Klienta konińskiego oddziału firmy ENERGA Obrót S.A. przyjęli stanowisko wyrażające sprzeciw wobec tej sytuacji o następującej treści:
Rada Powiatu Konińskiego wyraża sprzeciw wobec planowanej w najbliższym czasie przez ENERGA Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku  likwidacji Biura Obsługi Klienta (BOK) w Koninie. Jako radni Powiatu Konińskiego jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym faktem, ponieważ uważamy, że funkcjonowanie BOK w Koninie – mieście będącym centrum subregionu konińskiego, jest niezbędne zarówno dla przedsiębiorstw z tego regionu jak i każdego mieszkańca tej części Wielkopolski. Zastąpienie możliwości bezpośredniej rozmowy z doradcą na rzecz telefonicznej infolinii w niezwykle ważnych i często skomplikowanych sprawach związanych z dostawą energii elektrycznej, spowoduje poważne utrudnienia dla naszej społeczności. Wielu spraw nie można załatwić poprzez kontakt telefoniczny, a odległość do najbliższego dostępnego BOK zlokalizowanego w Kaliszu dla niektórych mieszkańców powiatu wyniesie ponad 100 km w jedną stronę. Podróż do Kalisza dla wielu mieszkańców powiatu będzie nie tylko czasochłonna, ale i bardzo kosztowna. Z usług BOK w Koninie korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu i miasta Konina, ale także Słupcy, Turku, Koła, gdzie tego typu biura już nie funkcjonują. Dla przykładu Telekomunikacja Polska SA oraz inni operatorzy telefonii i Internetu, pomimo szeroko rozwiniętych infolinii, widzą konieczność bezpośredniego kontaktu klienta z doradcą i utrzymują Biura Obsługi Klientów w centralnym mieście subregionu.
 
Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań na rzecz utrzymania Biura Obsługi Klienta ENERGA Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku . Dla mieszkańców powiatu konińskiego jest to sprawa bardzo ważna, dlatego prosimy o szczególną rozwagę w działaniach restrukturyzacyjnych Spółki.
 
Ostatnie decyzje XXXVIII sesji dotyczyły wewnętrznej organizacji pracy Rady Powiatu Konińskiego i polegały na przyjęciu planów pracy Rady oraz wszystkich jej komisji na 2014 rok. 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting