Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Wakacyjne zatrudnienie w Niemczech

Trzynaścioro studentów i uczniów w wieku od 18 do 35 lat w okresie wakacyjnym może skorzystać z zatrudnienia oferowanego przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn. Formularze zgłoszeniowe do 10 stycznia 2014 r. przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 
O wakacyjne zatrudnienie mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, w tym studenci ostatniego roku (którzy na zaświadczeniu będą mieli datę ukończenia studiów 30 września 2014 r.) oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku (na zaświadczeniu o zakończeniu nauki będą mieli datę 31 sierpnia 2014 r.). Wymienione osoby powinny posiadać bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka), deklarować gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji. Ubiegający się o pracę nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji, otrzymają bowiem odmowę.
 
Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, jak również – w niewielkim stopniu – w przemyśle. Większość ofert dotyczy zatrudnienia w gospodarstwach rolnych.
 
Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Koszty zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy ponosi student lub uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia noclegów, jednak najczęściej pomaga w ich znalezieniu. W rolnictwie i gastronomii pracodawca z reguły zapewnia odpłatne lub nieodpłatne zakwaterowanie. Student lub uczeń ma obowiązek zameldowania się w gminie lub mieście w ciągu 8 dni po przybyciu do Niemiec. Ponieważ studenci i uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w przypadku pracy w gastronomii lub przemyśle spożywczym muszą liczyć się z koniecznością poddania się badaniom lekarskim na własny koszt.
 
Federalny Urząd Pracy w Bonn nie przedstawi konkretnej oferty pracy, lecz przekaże formularze zgłoszeniowe uczniów i studentów niemieckim pracodawcom. I to oni wybiorą pracowników dla siebie. Tak więc wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Konkretne propozycje pracy sezonowej zostaną przesłane zainteresowanym bezpośrednio na podany adres korespondencyjny, nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2014 r. Będą oni mieli prawo wyboru ofert, gdyby nie odpowiadały ich oczekiwaniom, zobowiązani będą odesłać je do ZAV.
 
W Wielkopolsce zgłoszenia przyjmuje Wydział Pośrednictwa Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, tel. 61 846 38 08, e-mail: posrednictwopracy@wup.poznan.pl do 10 stycznia 2014 r. Szczegółowe informacje oraz obowiązujące formularze znajdują się na stronie urzędu.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting