Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z XLIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Wczoraj (28 sierpnia) odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Powiatu Konińskiego. Radni podjęli 22 uchwały, przyjęli 3 sprawozdania i informację, a także wypracowali stanowisko wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw.
 
Radni procedowali nad 22 projektami uchwał. Zadecydowali m.in. o oddaniu gminie Golina w użyczenie części nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej relacji Węglew – Sławsk, którą gmina planuje zagospodarować na ciąg pieszo – rowerowy. Gmina Golina uzyskała też zgodę rady na realizację zadań powiatu polegających na budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węglew oraz brakującego oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej Spławie – Golina z krajową 92. Na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznych obydwu inwestycji powiat przekaże samorządowi gminy 40 tys. zł.
 
Kolejnym przejawem współpracy powiatu z samorządami lokalnymi było podjęcie czternastu uchwał w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin powiatu konińskiego. Na ich mocy, każdy z samorządów lokalnych otrzyma 5 tys. zł na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki przekazane z budżetu powiatu  (łącznie 70 tysięcy zł) służyć mają podniesieniu standardów działania jednostek, co wpłynie na  zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
 
Radni dokonali też zmian w tegorocznym budżecie powiatu. Ich poparcie zyskał m.in. wniosek Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie w sprawie udzielenia pożyczki na dokapitalizowanie udziału własnego w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym wspieranym przez inicjatywę JEREMIE. Decyzją rady, konińskie starostwo przekaże na ten cel 100 tys. zł.
 
Organ stanowiący powiatu odniósł się także do trudnej sytuacji rolników z powiatu konińskiego poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską  i wypracował stanowisko następującej treści:
 
„Rada Powiatu Konińskiego z dużym niepokojem przyjęła informację o wprowadzeniu z dniem 1 sierpnia br. przez Federacją Rosyjską embarga na import polskich owoców  i warzyw. Sadownictwo jest drugą, po hodowli bydła mlecznego, dziedziną rolnictwa, w której specjalizują się rolnicy powiatu konińskiego.
 
Rolnicy powiatu konińskiego produkują jabłka na powierzchni 2804 ha,z czego większość jabłek była eksportowana do Rosji. Wprowadzenie embarga stanowi realne zagrożenie dla ich produkcji, a niejednokrotnie dla ich przetrwania.
 
W pełni popieramy stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyrażając głębokie zaniepokojenie w sprawie wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz w sprawie rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
 
Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu 125 mln euro na zrekompensowanie strat wszystkim unijnym producentom owoców i warzyw nie zaspokoi potrzeb i nie wyrówna wszystkich strat ponoszonych przez producentów żywności. Suma ta stanowi 15% wartości eksportu polskich produktów objętych embargiem i zaledwie 1% wielkości eksportu żywności i towarów rolnych UE do Rosji. Uważamy zatem, że kwota 125 mln euro jest wysoce niewystarczająca.
 
Podzielamy obawy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, że silne ekonomicznie gospodarstwa mogą zostać doprowadzone poprzez taki stan rzeczy do wygaszenia produkcji, a nawet ich likwidacji. Szczególnie gospodarstwa, które skorzystały z kredytów nie będą miały szans na przetrwanie bez pomocy państwa.
 
Apelujemy do Rządu RP o odwrotne uruchomienie pomocy krajowej. Wnioskujemy do Ministra Finansów o zabezpieczenie środków na rekompensaty dla poszkodowanych producentów poprzez wypracowanie z bankami systemu prolongat spłat kredytów przez rolników-producentów owoców i warzyw.”
 
Stanowisko Rady Powiatu Konińskiego przesłane zostanie do Premiera Rządu RP i Ministra Finansów.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting