Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego
Zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży
(złożona w trybie uproszczonym)
 
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk, na zadanie publiczne pn.: „Zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży”.
 
Treść oferty dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Powiatu Konińskiego.
 
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2014 r. Osoba do kontaktu: Małgorzata Hopen – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, tel. (063) 240 32 61, adres e-mail: malgorzata.hopen@powiat.konin.pl.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting