Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Konsultacje społeczne "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska"

Zarząd Powiatu Konińskiego, uchwałą Nr 484/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., wszczyna procedurę konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska”. Konsultacje rozpoczną się 12 września 2014 r. i potrwają do 26 września 2014 r.
 
Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”, to ostatni etap przed przyjęciem dokumentu przez Radę Powiatu Konińskiego.

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 379) na podstawie art. 3d. pkt. 1. w sprawach ważnych dla powiatu przeprowadzane są na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.

Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu konińskiego uczestnictwa w ważnych dla powiatu sprawach, w szczególności zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących powiatu, w tym strategii i planów wieloletnich. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu.
 
Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny na stronie internetowej powiatu konińskiego w zakładce „Dialog społeczny”.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting