Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

Zarząd Powiatu Konińskiego, uchwałą nr 478/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLECZEWIE”, w terminie do 10 września 2014 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin.
 
Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.
 
Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Koninie po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Szczególowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting