Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Z XLIV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz czterdziesty czwarty w tej kadencji. Wczorajsza sesja przyniosła rozstrzygnięcia w sprawach bieżących oraz regulacje dotyczące opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, które obowiązywać będą od stycznia 2015 r.
 
Radni podjęli 7 uchwał oraz przyjęli trzy informacje i sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym i informacji o ostatnich wydarzeniach z życia powiatu.
 
Relacjonując pierwszy z tematów części sprawozdawczej obrad, starosta Małgorzata Waszak poinformowała radnych m.in. o decyzji zarządu powiatu konińskiego w sprawie powołania nowego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Starosta wyjaśniła, że po przejściu na emeryturę dyrektor Marietty Putz, wszczęto procedurę konkursową związaną z wyłonieniem kandydata na to stanowisko. Do konińskiego starostwa wpłynęły trzy oferty. Dwie z nich nie spełniły wymogów formalnych, natomiast trzeci
z kandydatów nie uzyskał  wymaganej ilości punktów. W związku z zaistniałą sytuacją, zarząd powiatu zdecydował, że przez najbliższe 10 miesięcy (od 1 października br. do 31 lipca 2015 r.) pełniącą obowiązki dyrektora szkoły będzie jej wicedyrektor Agnieszka Domańska.
 
W dalszej części obrad rada wysłuchała też informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w 2013 r.
 
Kolejne decyzje rady dotyczyły finansów powiatu. Radni przyjęli informacje dotyczące wykonania budżetu powiatu za I półrocze tego roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 – 2023. Dokonali też zmian w tegorocznym budżecie i prognozie finansowej. Zadecydowali również o wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu. Od stycznia przyszłego roku, właściciele pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych, utrudniających ruch lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu na drodze będą musieli zapłacić za usunięcie: roweru lub motoroweru 112 zł, motocykla – 221 zł, auta osobowego - 485 zł, a ciężarowego o masie 3,5 do 7t – 606 zł. Odholowanie aut od 7 do 16 ton kosztować będzie 858 zł, a  za pojazd o masie powyżej 16 ton trzeba będzie zapłacić 1265 zł. Odpowiednio kształtują się też stawki za każdą dobę przechowywania tych pojazdów na parkingach strzeżonych. 
 
Radni wyrazili też zgodę na powierzenie gminom: Rzgów i Kleczew realizacji zadań powiatu polegających na budowie chodników oraz przekazali samorządom po 20.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznych inwestycji.
 
Organ stanowiący powiatu  uchwalił  tryb powoływania członków oraz sposób organizację i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego ma wzmocnić udział NGO w procesie podejmowania decyzji istotnych dla środowiska lokalnego poprzez opiniowanie przez Radę projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących bogatej sfery zadań publicznych.
 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting