Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Realizacja zadania publicznego pn. "Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej ...

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego (X-XVIII wiek), przeznaczonej do promocji i edukacji – etap III” przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Koninie.
 
Inicjatywa ta wpisuje się w działalność kulturalną powiatu oraz w zadania z zakresu ochrony dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej.
 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 9.000 zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting