Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Nauczyciele świętowali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości dedykowane kadrze pedagogicznej szkół powiatu konińskiego odbyły się 14 października w ZSP w Sompolnie.
 
Powiat koniński realizuje zadania oświatowe na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Zespołach Szkół  w Kleczewie, Sompolnie i Żychlinie, a także za pomocą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, gratulacje i uznanie dla aktywnej i twórczej postawy nauczycieli pracujących w szkołach powiatu wyraziła starosta koniński Małgorzata Waszak. Podziękowała w imieniu organu prowadzącego za zaangażowanie szkół w życie społeczności powiatu, a także życzyła wszystkim pracownikom placówek oświatowych radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów zawodowych i osobistych. Uzupełnieniem życzeń i gratulacji było wystąpienie wicestarosty Andrzeja Nowaka, który podzielił się z uczestnikami uroczystości rozważaniami na temat „Czy nauczyciel może być jeszcze mistrzem dla uczniów”.
 
Święto Edukacji Narodowej stało się też okazją do uhonorowania nauczycieli wyróżniających się osiągnięciami zawodowymi.
 
Najwyższym odznaczeniem powiatu – tytułem honorowym „Zasłużony dla powiatu konińskiego” – w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz propagowania kultury wśród dzieci i młodzieży, w tym szczególnie za edukację teatralną oraz upowszechnianie nowatorskich rozwiązań służących integracji środowiska lokalnego uhonorowana została Anetta Janc z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Nauczycielka otrzymała też Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Tą ostatnią uhonorowano również Annę Matczak-Gaj, dyrektor Zespołu w Żychlinie.
 
Orderami i odznaczeniami państwowymi wyróżnieni zostali: Agnieszka Niezabitowska – Brązowym Krzyżem Zasługi; Piotr Karczewski i Iwona Smarż – Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Jolanta Knapkiewicz, Artur Rosiak i Ewa Wilczewska – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
Nagrody Starosty Konińskiego I i II stopnia otrzymali: Jadwiga Bartosik i Renata Burdzińska (ZSP w Sompolnie), Małgorzata Małolepsza i Elżbieta Sell (ZSE-U w Żychlinie), Maria Michnik (ZSP w Kleczewie),  Monika Łuczak (PPP-P w Ślesinie) oraz  Renata Glanc i Karina Woźniak (SOS-W w Rychwale). Dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli też nagrody uznaniowe 85 nauczycielom ze swoich szkół.
 
W dniu swojego święta, wszyscy nagrodzeni nauczyciele odebrali życzenia i gratulacje od Tomasza Piotra Nowaka – posła na sejm RP, Andrzeja Kossowskiego – burmistrza Sompolna, Waldemara Marciniaka – radnego powiatu konińskiego, Marzeny Banaszkiewicz – członka Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sompolnie oraz Andrzeja Prętnickiego – Przewodniczącego Rady Rodziców w Sompolnie.
 
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły będącej gospodarzem uroczystości oraz występ zespołu ludowego „Dębowiacy” z Sompolna.
Goście zaproszeni na Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
Starosta Koniński Małgorzata Waszak
Andrzej Nowak Wicestarosta Koniński
Ordery i odznaczenia nauczycielom wręczyła starosta koniński
Nauczyciele wyróżnieni  przez starostę konińskiego
Tytuł honorowy
Nagrody Starosty Konińskiego I stopnia
Nagrody Starosty Konińskiego I stopnia
Nagrody Starosty Konińskiego II stopnia
Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kon
Uczniowie Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting