Skocz do zawartości

Październik

Aktualności
Oferta realizacji zadania publicznego
Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego.(X – XVIII wiek) przeznaczonej do promocji i edukacji – etap III
(złożona w trybie uproszczonym)
 
 
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej oddział w Koninie, na zadanie publiczne pn.: „Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego.(X – XVIII wiek) przeznaczonej do promocji i edukacji – etap III”.
 
Treść oferty dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Powiatu Konińskiego.
 
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2014 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. (063) 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting