Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Debaty Społeczne w Powiecie Konińskim

400 mieszkańców powiatu koniński uczestniczyło w cyklu Debat społecznych – Decydujmy wspólnie, o możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń oraz ich przeciwdziałaniu, które zakończyły się w minioną środę.
 
Bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawa warunków życia, to sprawy priorytetowe zarówno dla władz samorządów gminnych oraz Powiatu Konińskiego, jak i Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
 
Ideą debatbyło doprecyzowanie potrzeb oraz oczekiwań społeczeństwa wobec policji oraz podzielenie się spostrzeżeniami nt. bezpieczeństwa miejsc, w których mieszkańcy powiatu przebywają na co dzień. Dyskusje miały charakter konsultacji społecznych i służyły wypracowaniu wspólnej polityki bezpieczeństwa. Zależało nam aby mieszkańcy podzielili się swoimi uwagami i obawami – powiedziała Małgorzata Waszak, starosta koniński.
 
Spotkania, miały na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w obszarze poprawy bezpieczeństwa. Pozwoliły na wymianę informacji między Policją, samorządami a mieszkańcami powiatu konińskiego o istniejących zagrożeniach, obawach, problemach. Dzięki temu będzie można wypracować metody ich eliminowania.
 
Debatę w Sompolnie zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem pieszych, a w szczególności kwestie poszerzania chodników już istniejących oraz budowa nowych wraz z ciągami rowerowymi. Poproszono również o kontrolę sprzedaży nielegalnego alkoholu na targowisku w Sompolnie. Nie brakowało też podziękowań dla Policji za ogromne zaangażowanie w działalność profilaktyczną w szkołach.
 
Spotkanie w Golinie zdominowały sprawy związane z drogami lokalnymi a przede wszystkim poprawą stanu nawierzchni, remontami chodników oraz zagrożenia ekologicznego w żwirowni w Przyjmie.
 
W Mielnicy Dużej w gminie Skulsk jednym z postulatów było propagowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród kierowców. Rozmawiano również o zmianie organizacji ruchu przez Skulsk oraz realności budowy obwodnicy Skulska. Ponadto poruszano kwestie legalności pomostów wokół zbiorników i kanałów.
 
Konsultacje w Brzeźnie w Gminie Krzymów to przede wszystkim sprawa serii włamań na terenie gminy i obaw mieszkańców przed kolejnymi włamaniami. Ponadto poruszono kwestie niedostatecznego oświetlenia dróg lokalnych, braku oznakowanych dojazdów do firm w strefie inwestycyjnej gminy Stare Miasto i poprawy bezpieczeństwa na głównym skrzyżowaniu w Brzeźnie m.in. poprzez montaż liczników czasu. Istotnym problemem okazało się także zaśmiecanie dróg przez rolników podczas prac polowych.
 
Debata w Kazimierzu Biskupim to przede wszystkim pytania dotyczące dróg publicznych. Postulaty dotyczące remontów i budowy nowych oraz kwestie przejmowania infrastruktury drogowej od kopalni. Poruszano również kwestie oświetlenia przystanku w Woli Łaszczowej, Ograniczania dopuszczalnego tonażu samochodów ciężarowych korzystających z drogi Kazimierz Biskupi – Słupca, dostosowywania przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych oraz organizacji w szkołach spotkań i szkoleń profilaktycznych dla dziećmi i młodzieży.
Spotkanie w gminie Kramsk ponownie zdominowały sprawy dróg powiatowych oraz kwestie organizacji ruchu. Ponadto poruszano sprawy bezdomności psów, kradzieży znaków drogowych i blokowania wyjazdu z remizy OSP w Kramsku przez źle zaparkowane samochody. Przedstawiciele oświaty zwrócili się z prośbą do Policji o organizowanie spotkań
z dziećmi w sprawie zagrożeń płynących z Internetu.
 
Największym zainteresowaniem cieszyła się debata w Wilczynie. Dużą część osób na sali stanowili uczniowie szkół z Wilczyna i Kleczewa.. Nie brakowało więc pytań młodzieży dotyczących m.in. kwestii zasad poruszania się na rolkach po ulicy, jazdy na rowerze „bez trzymanki”, jazdy na rowerze w przypadku braku drogi rowerowej, kar za nie noszenie odblasków w czasie poruszania się na drodze po zmroku, zgłaszania nękania w Internecie czy biwakowania poza polami namiotowymi. Pozostałe pytania dotyczyły kwestii remontów dróg i budowy ciągów pieszo rowerowych Były też prośby o wyznaczanie nowych przejść dla pieszych, nadzór nad nielegalnymi wyścigami koło kościoła p.w. Św. Tekli i kontrole sprzedaży alkoholu w małych sklepikach.
 
Ostania debata odbyła się w Rychwale. Komisariat w tym mieście obsługuje obszar trzech gmin: Grodźca, Rychwała i Rzgowa. Rozpoczęła się od podziękowań dla komendanta komisariatu za pomoc i zaangażowanie w organizacje imprez kulturalnych na ternie. Kolejne pytania dotyczyły: zasadności powoływania Straży Gminnych, działań podejmowanych przez Policję w sprawie kradzieży bydła i sprzętu rolniczego oraz przestępstw wobec osób starszych, prośba o zwiększenie ilości patroli pieszych i o zorganizowanie wspólnie z WORD w Koninie szkoleń dla kierowców dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego. Wśród pytań do władz samorządowych kolejny raz drogi okazały się najczęstszym tematem. Sprawa budowy zatoczki autobusowej przy szkole w Grochowach, odwodnienie chodników w Siąszycach, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h w Zosinkach, zabezpieczanie barierką wysokiej skarpy na skrajni nowo budowanej drogi w Rozalinie, poszerzenie drogi powiatowej w Grabienicach i prośba o wymalowanie linii wyznaczającej pasy ruchu na ul. Złotkowskiej w Rychwale. Poruszano też kwestie odśnieżania na drogach powiatowych. Debata zakończyła się podziękowaniem Straży Leśnej dla Policji za współpracę.
 
W debatach udział wzięli: Starosta Koniński – Małgorzata Waszak, Wicestarosta Koniński – Andrzej Nowak, Sekretarz – Mirosław Kruszyński,  Komendant Miejski Policji mł. insp. Sławomir Jądrzak, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie - mł. insp. Krzysztof Kozelan, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Konińskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie – Antoni Bąk, Kierownik Biura Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Koninie – Paweł Figurski, przedstawiciele Wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Komendanci i Kierownicy Komisariatów i Posterunków w Gminach Powiatu Konińskiego, Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting