Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Pierwsze szkolenia samorządowców w projekcie Aglomeracja Konińska

Jak przygotowywać dobre strategie, jak zbierać potrzebne do nich dane oraz jak konsultować takie dokumenty – problemy dotyczące zarządzania strategicznego wypełniły program szkoleń partnerów projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.  Pierwszy cykl takich szkoleń zakończył się w środę (12 marca) w ośrodku „Wityng” w Mikorzynie.
 
Uczestnicy szkoleń, czyli pracownicy urzędów miast, gmin i powiatu oraz przedstawiciele rad gminnych, miejskich i powiatowych – podczas bezpłatnych szkoleń dowiedzieli się jak przygotowywać najważniejsze dokumenty strategiczne w swoich samorządach. Mówiono między innymi o społecznych konsultacjach strategii, analizie SWOT, wizji i misji, przygotowaniu części prognostycznej oraz monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych. Uczestnicy szkolenia aktywnie współuczestniczyli w rozmowach dzieląc się swoim doświadczeniem.
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród radnych, pracowników merytorycznych i kadry zarządzającej z każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego tworzących wspólnie Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska. W szkoleniu wzięło udział 160 osób podzielonych na pięć grup.
Kolejne szkolenia dla partnerów projektu odbędą się w maju i czerwcu i dotyczyć będą zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego.
 
Projekt „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, którego liderem jest Powiat Koniński jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Budżet projektu to prawie 860 tys. zł.
Pierwsze szkolenia samorządowców w projekcie Aglomeracja Konińska
Pierwsze szkolenia samorządowców w projekcie Aglomeracja Konińska
Pierwsze szkolenia samorządowców w projekcie Aglomeracja Konińska
Pierwsze szkolenia samorządowców w projekcie Aglomeracja Konińska
Pierwsze szkolenia samorządowców w projekcie Aglomeracja Konińska
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting