Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 10 marca  2014 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku.
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.