Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Drugie posiedzenie Stałego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego

Drugie spotkanie Stałego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego odbyło się w poniedziałek (17 marca br.) w Starostwie Powiatowym w Koninie. Zespół powołano do opiniowania dokumentów strategicznych, które powstaną w projekcie „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.
 
Oprócz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z powiatu konińskiego i miasta Konina, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm opracowujących dokumenty strategiczne dla OFAK: Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania i AGERON z Warszawy.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez koordynatora projektu – Katarzynę Rejniak sprawozdania z realizacji projektu za okres od września 2013 r. do lutego 2014 r. Następnie Krzysztof Rosankiewicz reprezentujący firmę Lider Projekt Sp. z o. o. zaprezentował wstępny zarys dokumentu i harmonogram dalszych prac nad strategią rozwoju OFAK. Kolejna prezentacja przedstawiona przez Michała Gryglewskiego, Aleksandrę Balkiwicz-Żerek i Oliwię Sędak z firmy AGERON dotyczyła analizy dokumentów strategicznych i stron internetowych partnerów projektu w zakresie promocji gospodarczej. Omówiono też wstępny zarys przygotowywanego Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych OFAK. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat głównych kierunków rozwoju gospodarczego oraz programu promocji oferty inwestycyjnej, która powinna zostać opracowana w czasie powstającego projektu.
Więcej informacji na temat projektu Aglomeracji Konińskiej można znaleźć na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w zakładce „Aglomeracja Konińska”.
 
Projekt „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, którego liderem jest Powiat Koniński jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Budżet projektu to prawie 860 tys. zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting