Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Z briefingu prasowego w Rychwale

Mija pierwszy miesiąc działalności Spółdzielni Socjalnej „Poryw”.
 
Spółdzielnia Socjalna „Poryw” powstała z inicjatywy i w partnerstwie powiatu konińskiego oraz gminy Rychwał. Jest pierwszym podmiotem ekonomii społecznej w naszym powiecie, którego założycielami są dwie jednostki samorządu terytorialnego.
 
- Władze powiatu konińskiego są zainteresowane wspieraniem idei ekonomii społecznej. Oprócz tradycyjnych form aktywizacji osób bezrobotnych, takich jak staże, prace interwencyjne czy roboty publiczne warto wprowadzać też inne metody przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy – mówi Małgorzata Waszak starosta koniński – Rozwój ekonomii społecznej daje realne szanse na zminimalizowanie bezrobocia w powiecie. Mam nadzieję, że inicjatywa ta zachęci samorządy z naszego terenu do tworzenia spółdzielni w partnerstwie z innymi podmiotami.
 
Spółdzielnia „Poryw” rozpoczęła działalność 15 kwietnia 2014 r. Jej uruchomienie poprzedziły wielomiesięczne starania: udział w projekcie realizowanym przez Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, liczne szkolenia (w tym wyjazd studyjny do Włoch), spotkania z doradcami, szereg wypełnionych dokumentów i procedura rejestracyjna.
 
Celem zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa w pierwszym okresie jego funkcjonowania, samorządy założycielskie zadeklarowały objęcie w spółdzielni po jednym udziale członkowskim (każdy o całkowitej wartości 10 tys. zł) oraz dokonały wpłaty wpisowego (po 100 zł). Na wydatki inwestycyjne oraz te związane z obsługą bieżącej działalności (tzw. wsparcie pomostowe) spółdzielnia otrzymała 145 tys. zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Ważny moment w życiu spółdzielni miał miejsce 13 lutego br. W tym dniu odbyło się  pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli, w którym na mocy udzielonych pełnomocnictw uczestniczyły: Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Ewa Jędrzejczak – zastępca Burmistrza Rychwała. Podczas obrad uchwalono statut spółdzielni. Zgodnie z jego zapisami, spółdzielnia ma godzić działalność komercyjną ze społeczną. Stwarzając osobom wykluczonym szansę powrotu na rynek pracy ma wspierać je w rozwoju osobistym, społecznym i kompetencji zawodowych, a także inspirować do działania i angażować w życie społeczności gminy. Druga płaszczyzna działalności spółdzielni wiąże się natomiast z jej aktywnością społeczną i oświatowo-kulturalną dla środowiska lokalnego.
 
Walne zgromadzenie powołało również zarząd spółdzielni w składzie: prezes Sławomir Toniński, Karolina Małolepsza (gmina Rychwał) oraz Sławomir Woźniak i Dorota Sobieraj - Krawczyk (powiat koniński).
 
Kolejnym krokiem na drodze do uruchomienia spółdzielni było przygotowanie lokalu w budynku spółki gminnej – PGKiM w Rychwale przy ul. Konińskiej 78, a potem zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Dziś spółdzielnia jest już zarejestrowana, ma osobowość prawną, swoją siedzibę i ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. Obecnie zatrudnia pięcioro pracowników rekrutujących się spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli długotrwale bezrobotnych.
 
Na razie spółdzielcy wykonują prace zlecone przez samorządy powiatu i gminy oraz ich jednostki organizacyjne. Aktualnie świadczą usługi polegające na utrzymaniu terenów zielonych w gminie Rychwał oraz porządku w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Rychwale.
 
- Kwota przekazana na założenie spółdzielni umożliwiła nam zakup profesjonalnego sprzętu, m.in. kosiarki samojezdnej, odkurzacza zaburtowego, piły, kosy i noży spalinowych oraz samochodu fiat ducato, który niezbędny jest do sprawnego funkcjonowania. Czekamy też na dostarczenie zamówionej maszyny do mycia podłóg i dmuchawy do liści – mówi prezes „Porywu" Sławomir Toniński – wszystko po to, by zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku i zagwarantować klientom wysoką jakość usług - zapewnia prezes.
 
Zgodnie z założeniami statutowymi, działalność spółdzielni ma bazować nie tylko na usługach porządkowych. Założyciele deklarują, że w niedalekiej przyszłości nastąpi zwiększenie obszaru jej działalności o zadania z pomocy społecznej oraz kulturalno – oświatowe.
 
- Bardzo się cieszę, że spółdzielnia „Poryw” powstała. Myślę, że zleceń dla niej nie zabraknie, w samej gminie Rychwał jest wiele do zrobienia - mówi burmistrz Stefan Dziamara - Najważniejsze, że pięcioro naszych mieszkańców, dotąd długotrwale bezrobotnych, ma stałą pracę - podkreśla - Sądzę, że z czasem pracowników spółdzielni będzie przybywać. Nie ukrywam, że wiąże z jej działalnością duże plany m.in. uruchomienie dziennego domu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Rozalinie.
Z briefingu prasowego w Rychwale
Z briefingu prasowego w Rychwale
Z briefingu prasowego w Rychwale
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting