Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Rok działalności "Krainy radości"

„Kraina radości” – punkt przedszkolny w gminie Rzgów  6 maja 2014 r. świętował pierwszą rocznicę działalności.
 
20 dzieci z gminy Rzgów w wieku od 3 do 5 lat, zostało objęte edukacją przedszkolną w punkcie przedszkolnym „Kraina radości” funkcjonującym przy Zespole Szkół w Sławsku.
Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym – mówi Mariola Budzińska-Siepka Dyrektor punktu przedszkolnego.
 
Stowarzyszenie „DZIKIE BOBRY” w partnerstwie z Gminą Rzgów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców najmłodszej społeczności lokalnej z gminy Rzgów, realizuje projekt pt. „Kraina radości – punkt przedszkolny w gminie Rzgów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".
 
W ramach projektu dzieci korzystają dodatkowo z:
  • zajęć z gimnastyki,
  • zajęć z rytmiki,
  • zajęć z języka angielskiego,
  • zajęć z plastyki,
  • zajęć z religii,
  • warsztatów naukowych,
  • wycieczek, festynów integracyjno – rodzinnych,
  • porad specjalistycznych z logopedą i psychologiem.
Występy artystyczne dzieci z punktu przedszkolnego
Pierwsza rocznica działalności punktu przedszkolnego
Pierwsza rocznica działalności punktu przedszkolnego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting