Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w drugiej połowie 2014 roku zadań publicznych z zakresu:
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do dnia 6 czerwca 2014 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting