Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
 
Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, Konkursy.
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do dnia 5 marca 2014 r.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting