Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Mieszkańcy Brzeźna podziękowali za nową drogę

Mieszkańcy Brzeźna w gm. Krzymów mogą korzystać z trzykilometrowego, wyremontowanego odcinka ul. Głównej, stanowiącej integralną część drogi powiatowej nr 3221P relacji Brzeźno – Smólnik. W piątek 14 lutego podziękowali władzom województwa, powiatu i gminy za wykonaną w Brzeźnie inwestycję.
 
Inwestycja, która kosztowała 2 237 131 zł, była możliwa dzięki środkom pozyskanym z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Z programu tzw. schetynówek udało się pozyskać 1 118 565 zł.
 
– Standard drogi, czyli stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających jest bardzo wysoki. Ułożono nawierzchnię z masy grysowo-mastyksowej, Podczas trwania prac związanych z remontem drogi nie zapomniano o bezpieczeństwie mieszkańców poruszających się w ruchu pieszym, dla których wydzielono chodnik o łącznej długości 2042 metrów. Wykonano również przejście dla pieszych z aktywnym, świetlnym oznakowaniem, mówi Małgorzata Waszak – Starosta Koniński.
 
W związku z zakończeniem inwestycji, w piątek w Brzeźnie odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie mieszkańców uczestniczył Piotr Florek – wojewoda wielkopolski, Małgorzata Waszak – starosta koniński oraz Tadeusz Jankowski – wójt gminy Krzymów.
 
Konieczność przebudowy ulicy Głównej w Brzeźnie, jako odcinka drogi powiatowej nr 3221P relacji Brzeźno – Smólnik, dostrzegał zarówno Powiat Koniński jak i gmina Krzymów. Niezwykle aktywnie o przebudowę tego odcinka drogi powiatowej zabiegali mieszkańcy Brzeźna. Na odcinku drogi, przewidzianym do przebudowy występowały liczne spękania i ubytki, a dodatkowo struktura nawierzchni została naruszona w czasie budowy przez gminę kanalizacji sanitarnej. Z konieczności, wobec braku chodników, ruch pieszy odbywał się po jezdni lub nieutwardzonym poboczu. Ze względu na położenie tej drogi pomiędzy drogami krajowymi nr 2 (bezpośrednio dostęp do ulicy Głównej) i nr 72, wykorzystywana była jako objazd w przypadku zdarzeń drogowych na drogach krajowych, co powodowało dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Był to szczególnie niebezpieczny odcinek, zwłaszcza dla dzieci, uczęszczających do zlokalizowanych w tym rejonie placówek oświatowych.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting