Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego obradował 10 lutego w Środzie Wielkopolskiej.
 
W ramach spraw bieżących wielkopolscy starostowie zapoznali się z informacją Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego i Wiceprezesa Zarządu ZPP o pracach Związku Powiatów Polskich. Ponadto starostowie poruszyli kwestie dotyczące ujednolicenia zasad wzajemnego rozliczania się powiatów z tytułu usług świadczonych w ramach pieczy zastępczej oraz stanu informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie wielkopolskim.
 
Uczestniczący w konwencie Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje dotyczące Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zwiększenia środków na realizację tego programu.
 
W kręgu zainteresowania starostw podczas lutowego konwentu znalazł się również „Program wyrównywania różnic między regionami II”. Informacje o programie zatwierdzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił Grzegorz Naranowicz – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu. Zgodnie z zapisami tego dokumentu wyrównywanie szans rozwojowych grup społecznych i obszarów geograficznych odbywa się głównie poprzez eliminację barier stojących na przeszkodzie zwiększania mobilności zawodowej, społecznej i przestrzennej oraz zapewniania równego dostępu do infrastruktury społecznej i technicznej, a także dostępu do podstawowych usług publicznych. Priorytetowymi kierunkami są rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją.
 
Starostowie zapoznali się również z przebiegiem akcji ratowniczej w Jankowie Przygodzkim po wybuchu gazu. Do tragedii, w której zginęły 2 osoby, a 13 zostało rannych doszło w listopadzie ubiegłego roku. W wyniku eksplozji gazociągu zniszczeniu uległo kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarskich.
 
Powiat koniński w Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego reprezentuje Małgorzata Waszak - Starosta Koniński.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting