Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego obradowała 18 listopada w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
Tematem posiedzenia była ocena stanu przygotowań zarządców dróg oraz służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu konińskiego w okresie zimowym.
Przedstawiciele zarządców dróg w powiecie zobrazowali plany pracy i zasoby materiałowo- sprzętowe jakimi dysponują firmy, które będą odpowiadały za odśnieżanie.
Podczas posiedzenia przedstawiciele komend miejskich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej zaprezentowali propozycje działań prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w okresie występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, tj. śnieżyce czy silne mrozy.
Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji przekazali informacje o działaniach zapewniających kontrole noclegowni oraz pomoc osobom bezdomnym, które są najczęstszymi ofiarami niskich temperatur.
Państwowa Straż Pożarna wspólnie z Powiatową Inspekcją Nadzoru Budowlanego kontrolować będzie obiekty wielkopowierzchniowe pod względem obowiązku odśnieżania dachów, zwłaszcza w okresach intensywnych opadów śniegu.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła koncepcję organizacji pomocy rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. Samorządy gminne na bieżąco monitorują sytuację bytową osób bezdomnych oraz będących pod opieką lokalnych ośrodków opieki społecznej.
Z przedstawionych informacji wynika, iż wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu konińskiego, są w pełni przygotowane do sezonu zimowego.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, a także zaproszeni goście reprezentujący służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie powiatu.
Podczas posiedzenia członkowie komisji przyjęli Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa na lata 2015-2017.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego
Posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego
Posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting