Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Nowa ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.
 
Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.
 
Ĺšródłem wiadomości na temat wprowadzanych zmian jest również broszura Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego.
 
Lista najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa:
  • Obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług;
  • Prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna);
  • Domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku;
  • Konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży;
  • Wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.
 
Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony UOKiK i zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi i konsekwencjami, jakie wynikają z ich wprowadzenia. Strona będzie sukcesywnie aktualizowana o sekcję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz multimedia.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting