Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Z 42. sesji Rady Powiatu Konińskiego

Po raz czterdziesty drugi w tej kadencji 30 czerwca 2014 r. obradowała Rada Powiatu Konińskiego.
 
W części informacyjno-sprawozdawczej Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym, zapoznała się z informacją Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie o płatnościach bezpośrednich i innych płatnościach realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2013 oraz z realizacją projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.
 
Następnie Rada, zgodnie z porządkiem obrad, podjęła 20 uchwał. W jednej z nich określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu konińskiego. Czternaście podjętych uchwał dotyczyło udzielenia pomocy finansowej gminom powiatu konińskiego. Na ich mocy każda z gmin otrzyma 10 tys. zł na zadania termomodernizacyjne z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Rada powierzyła również prowadzenie zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminie Wilczyn, przeznaczając na ten cel określone środki. Po zawarciu porozumienia gmina Wilczyn realizować będzie zadanie polegające na budowie chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach: Wiśniewa, Dębówiec i Wturek.
 
Pozostałe cztery uchwały podjęte na sesji przez Radę Powiatu zmieniły dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowegow Koninie, zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Rada zapoznała się także z „Modelem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, który zaprezentował ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – pan Rafał Bielski. Nowy model, o którym mowa, został wypracowany w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach POKL, którego jednym z partnerów jest Departament Pożytku Publicznego MPiPS.
Z XLII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XLII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting