Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Stypendium socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uczelni publicznych mogą ubiegać się o stypendium socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2014/2015 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 
O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
  1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  2. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 rok życia,
  4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w Regulaminie w §1 ust 4 pkt 4,
  5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  6. złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu,
  7. średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z Regulaminem §1 ust 4 pkt 5 lit. a i b.
 
Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu w trybie i warunkach określonych w Regulaminie. Termin składania wniosków w przypadku uczniów mija 25 września 2014 r., natomiast studenci/słuchacze mają czas do 20 października 2014 r.
 
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej UMWW.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting