Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

O jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą starać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci szkół wyższych zamieszkujący na stałe w Województwie Wielkopolskim. Wnioski należy złożyć do 30 września 2014 r.
 
Zgodnie z „Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, kandydatów do stypendium mogą proponować dyrektorzy szkół i kolegiów (kategoria „Uczeń”) oraz rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”).
 
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:
 • wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 • aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).
 
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:
 • wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 • aktywność naukowa:
  1. publikacje naukowe,
  2. uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  3. udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  4. działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne), itp.
 
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kserokopie dokumentów poświadczających:
 • zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
 • osiągnięcia opisane we wniosku.
 
Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć w departamencie Edukacji i Nauki,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pok. 801 w terminie do 30 września 2014 r.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej UMWW.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting