Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz czterdziesty w tej kadencji 24 kwietnia 2014 r. Posiedzenie zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym. Radni podjęli 8 uchwał w sprawach bieżących.
 
W części sprawozdawczej posiedzenia radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi: ubiegłorocznej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie, oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta i powiatu, a także efektywności powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w 2013 r. Przyjęli również cztery roczne sprawozdania podsumowujące: realizację programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, zadania Inspekcji Weterynaryjnej, a także działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”.
 
Rada wysłuchała wystąpienia starosty konińskiego. Po zrelacjonowaniu działalności zarządu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, Małgorzata Waszak omówiła kilka ostatnich wydarzeń z życia powiatu oraz zaprosiła radnych do Żychlina na powiatową uroczystość podsumowania roku sportowego (28 kwietnia) oraz  na festyn do Kramska, czyli wspólne świętowanie 10-lecia obecności Polski w UE (1 maja).
 
Radni byli jednomyślni w sprawie przyjęcia autopoprawek zgłoszonych do tegorocznego budżetu przez Zarząd Powiatu. Część z nich dotyczyła reorganizacji posiadanych już środków. Pozostałe wiązały się z wprowadzeniem do budżetu powiatu funduszy zewnętrznych, tj. 450 tysięcy zł przekazanych w ramach pomocy finansowej przez gminę Rychwał na przebudowę drogi powiatowej Nr 3240 na odcinku Rozalin – Trójka, 200 tysięcy zł z gminy Sompolno na realizację II etapu inwestycji na drodze 3205 Mostki – Przystronie – Lipiny – Koło, 70 tysięcy zł dotacji Wojewody Wielkopolskiego dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na zadania bieżące oraz ponad 1 milion 623 tysiące złotych z Wielkopolskiego Urzędu Pracy na realizację projektu systemowego „Mogę Pracować” (z których prawie 734 tysiące trafi do uczestniczących w projekcie gmin: Skulsk, Stare Miasto, Kramsk, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Rychwał i Rzgów).
 
Organ stanowiący powiatu zadecydował o powierzeniu gminie Krzymów realizacji zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej (ul. Konińska) z drogą gminną w Krzymowie i przekazał na ten cel 30 tysięcy zł oraz przychylił się do udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto w wysokości 2 tysięcy na organizację międzynarodowej konferencji pn. „Segregujmy – świat ratujmy”.
 
Rada udzieliła też pełnomocnictwa do reprezentowania jej przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03. Uchwaliła nowe zasady dotyczące zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na jeziorach powiatu konińskiego oraz podjęła uchwały zmieniające dotychczas obowiązujące regulacje w sprawach: statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie oraz wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości położonej w obrębie Wola Spławiecka, gm. Kleczew.
 
Podczas sesji podjęto szereg ważnych uchwał.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting