Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Z II sesji Rady Powiatu Konińskiego

Drugie posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego zdominowały sprawy organizacyjne. Na sesji 12 grudnia radni ustalili między innymi wynagrodzenie dla starosty oraz powołali komisję rewizyjną i siedem stałych komisji rady.
 
Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie składów poszczególnych komisji rady powiatu na czas trwania V kadencji. Głosowania przebiegły sprawnie i jednogłośnie.
 
Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Waldemar Marciniak, jego zastępcą – Piotr Maciejewski, natomiast sekretarzem – Maciej Adam Kwiryng. Do składu komisji dołączyli również: Andrzej Kłosowski, Mieczysław Andrzejewski, Andrzej Stanisław Malak oraz Mirosław Cezary Reśkiewicz.
 
Po powołaniu komisji rewizyjnej, radni powołali pozostałe komisje, określili ich przedmiot działania i skład osobowy.
 
Rada powiatu konińskiego pracować będzie w nowej kadencji w siedmiu komisjach stałych: statutowo-regulaminowej: Bogdan Marek Kołodziejczak (przewodniczący), Zbigniew Jan Klauze, Andrzej Nowak, Karol Szafran, Bogdan Marek Kołodziejczak, Zenon Paszek; budżetowej: Andrzej Kłosowski (przewodniczący) Wiesław Bednarek, Grzegorz Maciejewski, Andrzej Perkowski, Anna Woźniak; rozwoju i Infrastruktury: Mieczysław Andrzejewski (przewodniczący), Wiesław Bednarek, Tadeusz Jerzy Jaroszewski, Maciej Adam Kwiryng, Waldemar Marciniak, Elżbieta Maria Raźna, Karol Szafran, Henryk Kryk; rolnictwa i ochrony środowiska: Andżelika Helena Chojnacka (przewodnicząca), Marek Zygmunt Górczak, Tadeusz Jerzy Jaroszewski, Henryk Kryk, Maria Emilia Wróbel; spraw społecznych: Maria Emilia Wróbel (przewodnicząca), Władysław Kocaj, Halina Maria Lenartowicz, Grzegorz Maciejewski, Andrzej Perkowski, prawa i porządku publicznego: Zbigniew Jan Klauze (przewodniczący), Marek Zygmunt Górczak, Bogdan Marek Kołodziejczak, Piotr Maciejewski, Andrzej Stanisław Malak, Zenon Paszek oraz oświaty, kultury, sportu i turystyki: Elżbieta Maria Raźna (przewodnicząca), Andżelika Helena Chojnacka, Władysław Kocaj, Andrzej Nowak, Mirosław Cezary Reśkiewicz, Anna Woźniak.
 
Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego została przyjęta jednogłośnie.
 
Radni wybrali spośród siebie także przedstawicieli do komisji bezpieczeństwa i porządku. Uzyskując poparcie wszystkich głosujących, do jej prac oddelegowani zostali: Mieczysław Andrzejewski oraz Andrzej Nowak. Powoływana na trzy lata komisja pełni rolę organu wspomagającego działania starosty w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz opiniowania pracy służb, inspekcji i straży porządku publicznego.
 
Kolejną przyjętą na sesji uchwałą było ustalenie wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu. Stanisław Bielik będzie zarabiał 12 348,00 zł brutto. Miesięczną pensję ustalono na podstawie składowych: wynagrodzenie zasadnicze – 5880,00 zł brutto, dodatek funkcyjny - 2100,00, zł brutto, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3192,00 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego wynoszący 1176, 00 zł brutto.
W porządku obrad znalazła się też informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Dla zapewnienia sprawnego prowadzenia akcji zimowej utrzymano podział powiatu na 14 rejonów. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zasada odśnieżania jezdni na całej szerokości znajdzie zastosowanie na 547,6 km dróg powiatowych. Na terenach miejskich zaplanowano odśnieżanie i posypywanie ulic na łącznej długości 22,6 km. Za utrzymanie przejezdności dróg w sezonie 2014/2015 odpowiadać będzie 8 firm wyłonionych w przetargach, a koszt jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznaczonych odcinków wyniesie ponad 29 tys. zł.
 
Na drugiej sesji radni podjęli również decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla gminy Kleczew. Ponad 144 tys. zł z budżetu powiatu przekazane zostało na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice Konwaliową i Białobrodzką w Kleczewie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting